Huayida Textile Co. Ltd.
Member Profile
DONGHUA RU
A8-02, Mulinsen International Business District, Wangjiangjing Town, Xiuzhou District
Jiaxing city
Zhejiang Province
China
314016