Huayida Textile Co. Ltd.
Thông tin công ty
Fabric
nhà chế tạo
Nylon Fabric,Cotton Fabric,Apparel Fabric,Polyester Fabric,Compound Cloth
2003
51 - 100
US$1 Million-US$2.5 Million
Below US$1 Million
Toàn thế giới
ISO 9000
Thông tin thành viên
DONGHUA RU
M
Sales
Top Supplier
2016-12-18
2022-08-04
Yes
Giấy chứng nhận
Hồ sơ xác thực thành viên

Để giúp người kinh doanh xây dựng niềm tin tương tác trực tuyến, Globaltextiles.com đặc biệt thiết kế hồ sơ xác thực cho các nhà cung cấp TOP, có thông tin cơ bản về công ty được xác thực và xác minh bởi các cơ quan tín dụng bên thứ ba. Chỉ các nhà cung cấp TOP thông qua xác thực mới có thể được cấp logo xác thực.

Gửi tin nhắn cho nhà cung cấp
DONGHUA RU(Huayida Textile Co. Ltd.)